MICUL PRINT oferă copilului dumneavoastră programe creative și recreative în limbile română, franceză și engleză, în timpul cărora acesta va avea posibilitatea de a interacționa cu alți copii de diferite naționalități și culturi. Pentru ca fiecare copil să primească o educație de calitate, așa cum iși dorește fiecare părinte, acest proces se desfășoară în cele mai bune condiții. Dacă doriți să acordați copilului dumneavoastră o alternativă cu un potențial educațional ridicat, puteți alege acum formula care se va potrivi cel mai bine nevoilor sale. Nu ezitați ... veniți să ne cunoaștem!

Micul Print este un centru care se adresează familiilor române, franceze și engleze principalul obiectiv fiind acela de a favoriza schimburile lingvistice și culturale între copiii români, francezi și englezi. Dorim să le oferim toate șansele de reușită prin învățarea limbilor străine de la o vârstă fragedă, prin intermediul activităților ludice, educative și formatoare. Utilizând metode moderne de predare, dorim sa favorizăm procesul de învățare prin responsabilizarea copiilor în luarea de decizii. Pentru realizarea acestui lucru, acordăm cât mai multă libertate posibil copilului pe parcursul fiecărei activități propuse. Micul Prinț se vrea a fi un centru educativ ce oferă un număr limitat de înscrieri. Pentru obținerea unor rezultate optime, noi punem calitatea înaintea cantității, astfel ne propunem sa acordăm mai multă atenție fiecărui copil în parte. Pentru că prețuim calitatea, noi punem la dispoziția copiilor o bază materială și pedagogică, adaptată vârstei lor, dublată de o ambianță călduroasă și sigură, unde fiecare copil se simte bine, important și acceptat de ceilalți. Centrul este deschis de luni până vineri, între orele 7.30 și 18.00, tot timpul anului. Vă propunem prețuri inferioare celor care există deja pe piață, cu intenția de a răspunde tuturor așteptărilor clienților noștri. De asemenea, Centrul Educativ Francofon Anglofon Micul Prinț are un parteneriat cu o grădiniță din regiunea pariziană cu scopul de a facilita un schimb lingvistic cu ajutorul Internetului. Pentru cei mai mari dintre copii, avem în vedere organizarea unor excursii de dezvoltare lingvistică în perioada vacanțelor școlare. Ne propunem să deschidem calea unor schimburi de factură lingvistică si culturală, care sunt facilitate de intrarea României în marea familie a Uniunii Europene și sperăm ca acest proiect sa facă parte dintr-un lung proces de colaborare… Această abordare reflectă dorința noastră de a dezvolta o structură pedagogică interculturală de calitate, care va contribui, la nivelul său, la integrarea socială și culturală a României în Uniunea Europeană.

Image